WEEKLY TIME / PRICES ACCOMMODATION OTHER FEES
COURSES Lesson 4 6 8 12 16 24 28 36 48 £ £
Hours Weeks Weeks Weeks Weeks Weeks Weeks Weeks Weeks Weeks Home Stay Residential Register Rezervation
BRITISH STUDY CENTRES 20 980 1410 1880 2640 3280 4680 5460 7020 9360        
25 1060 1530 2040 2880 3600 5160 6020 7740 10320 165 145 50 45
30 1140 1650 2200 3120 3920 5640 6580 8460 11280        
CES 20 577 865 1109 1594 2034 2915 3606 4608 6144        
30 866 1299 1663 2391 3051 3985 4648 5976 7968        
EC 20 880 1320 1520 2280 3040 3840 4480 5760 7680 150   40 30
30 1160 1740 1840 2760 3680 4800 5600 7200 9600        
EMBASSY CES 20 853 1280 1564 2223 2964 4304 5021 6211 8078 175 203 96  
28 1162 1744 2128 2907 3876 4998 5831 7038 8812        
ISIS 
(Promosyon haftalar için sayfa sonuna bakınız)
15 604 816 1088 1464 1808 2592 3024 3888 5184        
20 728 972 1296 1764 2112 2856 3332 4284 5712 160 215 0  
30 916 1278 1704 2328 2880 4104 4788 6156 8208        
15 pm 360 540 720 1080 1440 2160 2520 3240 4320        
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES (Promosyonlar için sayfa sonuna bakınız.) 20 980 1410 1880 2700 3600 4375 5104 5883 7845 160 180 55  
28 1140 1650 2200 3120 4160 4940 5763 6485 8647        
KINGS COLLEGES
(Promosyonlar için sayfa sonuna bakınız.
20 1068 1602 2136 2832 3776 5376 6272 8064 10752 165 233 75 Deposit
28 1228 1842 2456 3336 4448 6336 7392 9504 12672        
THE LAKE SCHOOL OF ENGLISH 15 840 1260 1680 2520 3360 4200 4900 6300 8400 150   75 25
21 1120 1590 2120 3060 3920 5640 6580 8100 10800        
OXFORD ENGLISH CENTRE 20 1040 1560 1920 2880 3840 5520 6440 8280 11040 165   75  
30 1320 1980 2320 3480 4640 6240 7280 9360 12480        
REGENT 15 1008 1512 2016 3024 4032 6048 7056 9072 12096 178      
25 1352 2028 2544 3576 4768 6912 8064 10368 13824        
ST. CLARE'S 21 1584 2376 3168 4752 6336 9504 11088 14256 19008 196 252    
 
PROMOSYONLAR
KAPLAN 8+  hafta üzeri Türkiye'ye özel %15 indirimli fiyatlardır, 24+ hafta üzeri kayıtlarda kayıt ücreti alınmamaktadır.
ISIS Promosyon haftaları 12+2 weeks , 24+4 weeks, 36+6weeks
KINGS COLLEGES 31 Marta kadar yapılan başvurularda %20 indirim yapılacaktır.